Suverænt tip til at undgå duplicate content

Når du har en hjemmeside, er det vigtigt, at du ikke har duplicate content på den. Ellers bliver søgemaskinerne nemlig forvirrede, og det kan føre til, at du får en lavere placering i søgeresulaterne.

Når du har en hjemmeside, ved du sikkert, at du skal være opmærksom på ikke at skabe duplicate content. Det er indhold på siden, der er identisk med andet indhold på nettet. Når indholdet er identisk, bliver det umuligt for søgemaskinerne at finde ud af, hvilket indhold der er det originale, og de har derfor svært ved at vurdere, hvilken side de skal vise først i en søgning. Resultatet er, at alle identiske sider bliver placeret længere nede i søgningen – også din. 

Derfor er det vigtigt, at du sørger for at undgå duplicate content på din hjemmeside. Det giver dig en bedre SEO, samtidig med at det selvfølgelig giver en bedre oplevelse for brugerne af din hjemmeside. 

 

Brug redirects, hvis du har ændret din hjemmeside 

Når du tænker på duplicate content, tror du måske, at det handler om, at andre har kopieret indhold fra din hjemmeside. Det sker selvfølgelig af og til, men et langt større problem er, at du kommer til at kopiere dig selv. Det er heldigvis et problem, der er nemmere for dig at gøre noget ved. 

Hvis du har ændret på din hjemmeside, kan det være, at du pludselig har flere sider med enslydende tekst. I det tilfælde kan du bruge redirects fra den side, der ikke længere er i brug, til den side, du gerne vil lede folk videre til. 

Det kan være særligt smart, hvis du har mange links til den side, som du ikke længere vil have folk til at se. Hvis du bare sletter siden, vil disse links ikke længere virke, men med en redirect kan folk stadig komme videre rundt på din hjemmeside. 

 

 

Undgå flere URL’er, der henviser til samme side

Et andet problem kan være, at du har flere URL’er, der fører til den samme side. Det kan for eksempel være, hvis du har en webshop, hvor det er muligt at vælge forskellige størrelser, længder eller farver. I det tilfælde kan der blive skabt en URL for hver valgmulighed, hvilket potentielt kan give utroligt mange URL’er, der henviser til det samme produkt. 

I det tilfælde er det vigtigt, at du går ind og blokerer for søgemaskinernes adgang til de forskellige URL’er. De skal kun have adgang til én URL til det bestemte produkt. Dermed kommer de ikke til at tro, at der er tale om duplicate content. 

Der findes en række andre andre råd til, hvordan du kan undgå duplicate content på din hjemmeside. Ved at sørge for at skabe redirects fra gamle sider og sikre, at du ikke har flere URL’er, der leder til samme side, kan du dog komme langt. 

FAQ BOKS

Hvad er duplicate content?

Duplicate content er identisk indhold på den samme hjemmeside eller på tværs af hjemmesider. Det kan opstå, hvis der er nogen, der kopierer tekst direkte fra din hjemmeside, men det kan også ske, at du kommer til at skabe duplicate content på din egen side ved for eksempel at have to URL'er, der henviser til den samme side.

Hvordan kan jeg undgå duplicate content?

Der findes en række måder, hvorpå du kan undgå duplicate content. Først og fremmest skal du selvfølgelig lade være med at genbruge dine egne tekster. Derudover skal du sørge for at skabe redirects, hvis der er en side, du ikke længere bruger, hvor noget af indholdet er identisk med det på en anden side.

I en webshop kan det ske, at der bliver skabt flere URL'er til den samme side, hvis der for eksempel er flere valgmuligheder i forhold til produktet. Her skal du ind og blokere URL'erne, så søgemaskinerne kun får vist én for hvert produkt.

Hvorfor er duplicate content skadeligt?

Duplicate content er et problem, fordi søgemaskinerne bliver forvirrede over det. Søgemaskinernes mål er at vise unikt indhold, der er relevant for søgningen. Når der findes flere enslydende sider, ved søgemaskinen ikke, hvilken der er den oprindelige. Derfor vil den typisk blive placeret længere nede i en søgning.